Blokzijl

Zonnepark Blokzijl

Niet alleen in Vollenhove, maar ook in Blokzijl wil Steenergie een lokaal zonnepark ontwikkelen. De totale omvang van het park is kleiner geworden dan we in de startfase dachten. Hoe meer hectares we kunnen ontwikkelen hoe meer we kunnen teruggeven aan Blokzijl, maar het moet wel in te passen zijn in de omgeving. Van een plangebied van 40 hectare zijn we teruggegaan naar circa 23,2 hectare. 17,9 hectare wordt ingericht ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen met tussenliggende beheerpaden. Daarnaast ligt er een bestaande singel in het plangebied van circa 4.950 m². Door de zuidkant van het zonneveld loopt nog een kabelzone van 1.900 m² die twee delen van het zonneveld van elkaar scheidt. Gezamenlijk betreft dit 18.6 hectare. Het deel dat wordt ingericht ten behoeve van landschap en natuur is circa 4,6 hectare.

We hebben de mogelijkheid voor ontwikkeling nabij het bedrijventerrein van Blokzijl aan de Kanaalweg. Er is zekerheid voor aansluiting op het energienet en teruglevering van de opgewekte stroom. Daarbij hebben we ruimte over op de aansluiting dat we aan willen bieden aan omliggende bedrijven. De komende periode zullen we gebruiken om onderzoek te doen naar zon op dak bij de nabijgelegen bedrijven.
Het ontwerp van het zonnepark is hieronder weergegeven, dit betreft een concept van een mogelijke inpassing voor een 100% lokaal initiatief.

Participatie

Steenergie vindt het belangrijk dat de omwonenden en bewoners van Blokzijl in een zo vroeg mogelijk stadium worden benaderd om informatie te verstrekken over het belang, de vorm, de organisatie en de positieve gevolgen van deze ontwikkeling voor Blokzijl.
Over waar de revenuen van dit lokale initiatief gaan landen mogen alle mensen in Blokzijl meedenken. Steenergie heeft aan het begin van het ontwikkelproces alle inwoners schriftelijk geïnformeerd en bevraagd door een online enquête. In deze enquête worden inwoners gevraagd naar hun ideeën over waar opbrengsten lokaal voor kunnen worden ingezet.

Inwoners uit Blokzijl krijgen voorrang bij de toekomstige financiële participatie in het park, na het vaststellen van het projectplan wordt hier verder over gecommuniceerd.

Samenwerking

Coöperatie Steenenergie wil graag samenwerken met de lokale grondeigenaren, bedrijven, inwoners en omwonenden om te komen tot een passend plan. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Maar we onderzoeken suggesties en kijken naar passende oplossingen.

Een aantal suggesties heeft al tot planvorming geleid door een inkoopactie voor zonnepanelen, het aanbieden van een postcoderoos oplossing en een onderzoek naar het leveren van lokale stroom.

Benieuwd naar wat we al gedaan hebben? In de tijdlijn houden we onze activiteiten bij.

Steenergie streeft een lokaal geborgde energietransitie na waarbij de omgeving aan zet is en daar de revenuen naar toe gaan.

Doe mee!

Steenergie heeft inmiddels diverse mogelijke revenuen uitgewerkt. Voorwaarde om deel te nemen aan de inkoopactie zonnepanelen, mogelijk afnemen van stroom, deelnemen aan de postcoderoos of afnemen van participaties is een lidmaatschap.   

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?

Uitgangspunten voor ontwerp

Tijdens de omwonendenbijeenkomst op dinsdag 18 mei 2021 hebben omwonenden en ondernemers kennis kunnen nemen van het eerste ontwerp van het zonnepark. Het eerste ontwerp is gemaakt op basis van aangedragen ideeën en tips uit de omgeving die Steenergie eerst ophaalde. Zo is er een struinpad aangelegd en aan de linkerzijde in het ontwerp een verhoogde grondwal aangelegd zodat in de aan aanrijdroute naar Blokzijl zonnepanelen uit het zicht blijven. Ook is het plangebied in omvang gehalveerd.

Vergunningsaanvraag van het zonnepark

We werken momenteel aan een optimalisering van het ontwerp en de benodigde stukken voor een vergunningsaanvraag. Zodra we het landschapsplan volledig hebben zullen we deze hier publiceren. 

Heb je vragen over het proces of de inhoud bel ons gerust op 0521 202014. 

Gemeentelijk beleid voor zon op land

Gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit bod heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energiestrategie (RES) waar de gemeente gezamenlijk met tien andere gemeentes de regio West-Overijssel vertegenwoordigd. Alle regio’s samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord 35 TWh op te wekken in 2030, gemeente Steenwijkerland gaat zo ook haar bijdrage leveren.