Blokzijl

Zonnepark Blokzijl

Niet alleen in Vollenhove, maar ook in Blokzijl wil Steenergie een lokaal zonnepark ontwikkelen. De totale omvang van het park is kleiner geworden dan we in de startfase dachten. Hoe meer hectares we kunnen ontwikkelen hoe meer we kunnen teruggeven aan Blokzijl, maar het moet wel in te passen zijn in de omgeving. Van een plangebied van 40 hectare zijn we teruggegaan naar een plangebeid van maximaal 22,5 hectare waarin een kleiner oppervlakte zonnepanelen passen.

We hebben de mogelijkheid voor ontwikkeling nabij het bedrijventerrein van Blokzijl aan de Kanaalweg. Er is zekerheid voor aansluiting op het energienet en teruglevering van de opgewekte stroom. De komende periode zullen we gebruiken om onderzoek te doen naar zon op dak bij de nabijgelegen bedrijven.
Het plangebied van het zonnepark is hieronder weergegeven, dit betreft een concept van een mogelijke inpassing voor een 100% lokaal initiatief.

Participatie

Steenergie vindt het belangrijk dat de omwonenden en bewoners van Blokzijl in een zo vroeg mogelijk stadium worden benaderd om informatie te verstrekken over het belang, de vorm, de organisatie en de positieve gevolgen van deze ontwikkeling voor Blokzijl.
Over waar de revenuen van dit lokale initiatief gaan landen mogen alle mensen in Blokzijl meedenken. Steenergie heeft aan het begin van het ontwikkelproces alle inwoners schriftelijk geïnformeerd en bevraagd door een online enquête. In deze enquête worden inwoners gevraagd naar hun ideeën over waar opbrengsten lokaal voor kunnen worden ingezet.

Inwoners uit Blokzijl krijgen voorrang bij de toekomstige financiële participatie in het park, na het vaststellen van het projectplan wordt hier verder over gecommuniceerd.

Samenwerking

Coöperatie Steenenergie wil graag samenwerken met de lokale grondeigenaren, bedrijven, inwoners en omwonenden om te komen tot een passend plan. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Maar we onderzoeken suggesties en kijken naar passende oplossingen.

Momenteel werken we aan een ontwerp op een plangebied van maximaal 22,5 hectare. Benieuwd naar wat we al gedaan hebben? In de tijdlijn houden we onze activiteiten bij.

Steenergie streeft een lokaal geborgde energietransitie na waarbij de omgeving aan zet is en daar de revenuen naar toe gaan.

Doe mee!

Steenergie wil in deze beginfase van ontwikkeling van het zonnepark vooral ook ideeën van de omwonenden en belanghebbende ophalen, want we moeten nog naar de tekentafel.
Hoe we de financiële participatie op gaan starten is ook een onderwerp dat we willen uitwerken. Daar gaan we binnen de coöperatie mee aan de slag.

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?

Uitgangspunten voor uitwerking

Het adviesbureau Eelerwoude werkt in opdracht van de initiatiefnemers aan het ontwerp voor het zonnepark. Hierin wil Steenergie de ideeën en meningen van omwonenden en belanghebbenden laten meewegen. Wanneer het concept ontwerp gereed is, wordt dit deel van de website geactualiseerd en vindt u hier daarover verdere informatie.

OVergunningsaanvraag van het zonnepark

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een ontwerp nodig. Zover is de uitwerking nu nog niet. Wanneer dat het geval is, wordt dit deel van de website geactualiseerd en vindt u hier informatie over het ontwerp.

Gemeentelijk beleid voor zon op land

Gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit bod heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energiestrategie (RES) waar de gemeente gezamenlijk met tien andere gemeentes de regio West-Overijssel vertegenwoordigd. Alle regio’s samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord 35 TWh op te wekken in 2030, gemeente Steenwijkerland gaat zo ook haar bijdrage leveren.