Steenergie wil de buurt als eerste benaderen om te vertellen dat er plannen gemaakt worden voor een zonnepark in de omgeving. Dat ervaren omwonenden misschien als “plotseling”, maar zij zijn zo juist een van de eersten die we het vertellen buiten organisatie van de coöperatie en het project. We willen niet dat de buurt het uit de krant moet lezen wat de plannen zijn. Dat laatste gebeurt later ook wel, maar wij willen graag zelf de direct omwonenden het allereerste op de hoogte brengen zodat er mogelijkheid is voor een directe reactie of gesprek met ons.

We nodigen ook iedereen uit om ook bij latere vragen contact op te nemen met ons, want we begrijpen ook dat niet iedereen direct alles van onze plannen kan overzien.