Het streven is om de vergunning in 2021 aan te vragen. Hiervoor is een besluit nodig door de gemeenteraad en er kunnen zienswijzen worden ingediend. Na vergunningverlening wordt een subsidie SDE aangevraagd. De eerste mogelijkheid hiervoor is het najaar 2021.

Echter voorafgaand aan de vergunningsaanvraag wil Steenergie allereerst in gesprek met omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden. Daar ligt nu de eerste prioriteit. Deze gesprekken leveren ons informatie op die we willen betrekken in de aan te vragen vergunning.