De coöperatie wil zich in eerste instantie richten op windenergie op land. Afhankelijk van de omvang van het project, de kosten van windturbines, de stroomprijs en kosten van aansluiting kan een schatting gemaakt worden, daarvoor is het nu te vroeg.