Het doel van een zonnepark is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken door het opvangen van zonnestralen. Om de opwekking duurzame energie te maximaliseren kan gebruik gemaakt worden van zonnepanelen met een antireflectie coating. Hierdoor wordt zoveel mogelijk zonnestralen ingevangen. Daarnaast worden de zonnepanelen in een vlakke hoek geplaatst waardoor eventuele overblijvende reflectie recht omhoog zal gaan. Waar nodig worden door een landschappelijke inpassing (bijvoorbeeld beplanting) de zonnepanelen voor de omgeving aan het zicht onttrokken.