Zonnepanelen bedekken de ondergrond waardoor er minder licht op de bodem valt. Door minder licht zullen planten minder groeien en zal een andere vegetatie ontstaan en zal het organische stofgehalte kunnen veranderen. De opstelling van de zonnepanelen heeft hier wel invloed op. In een zuid-opstelling is over het algemeen een minder groot aandeel van de bodem bedekt dan in een oost-west opstelling. In Blokzijl worden de panelen bij voorkeur in een zuid-opstelling gepositioneerd. Hierdoor vergroot het de kans voor groeimogelijkheden van de natuurlijke vegetaties. Dit is gunstiger voor de bodem.