Wij zullen bij de uitwerking van het ontwerp deze opmerkingen betrekken. Het gaat om een goede (landschappelijke) inpassing en de manier waarop de omwonenden het zonnepark beleven en of zien.