De doelstelling van Steenergie is breder dan windenergie, het kan ook zijn dat andere vormen van opwekking van hernieuwbare energie worden opgepakt. Maar in eerste instantie richten we ons nu op windenergie.