Er is geen haast en Steenergie wil er niks doordrukken. Juist niet, we willen samenwerken met de buurt. Er is nog geen vergunningsaanvraag, geen ontwerp van het zonnepark en er is alle ruimte voor het bespreken van de reacties en de meningen van de buurt. Wij hebben omwonenden bezocht om te vertellen dat er plannen zijn. Om te wachten tot na de corona maatregelen ontstaat er een lange tijd waarin er onzekerheid kan zijn en er vragen onbeantwoord blijven. Natuurlijk streven we ernaar om bijeenkomsten ergens op een locatie te organiseren. En zolang dat nog niet kan, gebruiken we de mogelijkheden voor online bijeenkomsten. En daarnaast: bellen en mailen kan ook altijd. Zie daarvoor de contactpagina op de site.