Wij kunnen nu geen antwoord geven op het huidige beheer van de singels in het gebied. Bij de inrichting en het toekomstige beheer voor het groen bij zonnepark willen we rekening houden met de wensen van de omwonenden. Overige singels in het gebied zijn een verantwoordelijkheid van de beheerder ervan (gemeente of grondeigenaar).