Steenergie van initiatief tot realisatie

Wat zijn we aan het doen, wat hebben we gedaan en waar willen we naar toe? Hieronder vind je de tijdslijn van onze coöperatie voor het zonnepark in Blokzijl

 • 6
    december 2019

  6 december 2019 - Oprichting Coöperatie Steenergie

  De gemeente Steenwijkerland is een nieuwe coöperatie rijker: ‘Steenergie’. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland voor de realisatie van duurzame energie te realiseren voor en door Steenwijkerlanders.

 • 17
    december 2019

  17 december 2019 - Startnotitie RES

  De gemeenteraad van Steenwijkerland stelt de startnotitie Regionale Energiestrategie West-Overijssel vast. Op 17 december wordt tijdens de raadsvergadering van de gemeente Steenwijkerland de startnotie vastgesteld. De raadsvergadering online en bijbehorende stukken vindt u hier.

 • 4
    februari 2020

  4 februari 2020 - Beleidskader windenergie

  De gemeenteraad spreekt tijdens de politieke markt over het beleidskader Windenergie uit Steenwijkerland. Samenvatting van college Steenwijkerland over adviesnota van raad: Windenergie en zonne-energie moet samen bekeken worden. De raad vroeg immers om zonne-energie niet los van andere energievormen te bekijken. Participatietraject nemen we mee. Eigenaarschap idem. Wat betreft een referendum: het College zal het […]

 • 22
    april 2020

  22 april 2020 - Concept RES-bod

  Het concept RES-bod van de RES West-Overijssel is vastgesteld en wordt besproken in de 11 gemeentes die vertegenwoordigd zijn in de RES West-Overijssel. De gemeente Steenwijkerland maakt hier onderdeel van uit. De gemeente Steenwijkerland heeft in het concept RES-bod als ambitie opgenomen om in 2030 totaal 171 GWh grootschalig duurzaam stroom op te wekken., waarvan […]

 • 26
    mei 2020

  26 mei 2020 - Concept RES in de raad

  De gemeenteraad bespreekt en besluit over een aantal moties met betrekking tot het concept RES-bod voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Klik hier voor de politieke markt Klik hier voor de raadsvergadering

 • 1
    december 2020

  1 december 2020 - Projectorganisatie zonnepark Blokzijl

  Om de plannen voor het zonnepark in Blokzijl voor te bereiden is een projectorganisatie ingericht en wordt een adviesbureau uitgenodigd om het proces van de omgevingsvergunning te begeleiden.

 • 14
    januari 2021

  14 januari 2021 - Communicatie

  We hebben een communicatieplan ontwikkeld over op welke wijze we welke stakeholders gaan benaderen. Ook informeren we gemeente Steenwijkerland over de aanpak en het proces. Het informeren van de direct omwonenden staat voorop.

 • 27
    januari 2021

  27 januari 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • Februari
    2021

  Februari 2021 - Keukentafelgesprekken

  Omwonenden die ons benaderd hebben voor een aanvullend gesprek aan de keukentafel hebben we individueel/per adres (met inachtneming van de coronamaatregelen) bezocht. Net als bij de informatiebijeenkomsten gaan we het gesprek aan over onze plannen en horen we wat dit betekent voor degene die we bezoeken. We gaan in op de specifieke vragen en opmerkingen […]

 • 1
    februari 2021

  1 februari 2021 - Energiefonds Overijssel

  We zijn in overleg met EFO, die een deel van de voorfinanciering (LEI-F) van de ontwikkelkosten voor haar rekening wil nemen. Dat betaalt de coöperatie op een later moment terug wanneer het zonnepark gebouwd kan worden en de financiering door banken mogelijk is. Het EFO stelt eisen aan lokaal eigendom en lokaal profijt van een […]

 • 4
    februari 2021

  4 februari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

  We hebben in januari Plaatselijk Belang Blokzijl geïnformeerd over onze plannen voor een zonnepark bij Blokzijl. Vanavond hebben we gesproken over onze aanpak, vervolgstappen en de voorgenomen communicatie met de omgeving. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met Plaatselijk Belang Blokzijl en hen tijdig te informeren, zodat zij goed in staat zijn […]

 • 10
    februari 2021

  10 februari 2021 - Informeren omgeving zonnepark Blokzijl

  Alle direct omwonenden van het toekomstige zonnepark zijn door ons bezocht en we hebben een toelichting gegeven op onze plannen. We hebben informatie afgegeven middels een brief en waar er vragen waren, hebben we die direct beantwoord. Waar we niemand thuis troffen hebben we de informatie in de brievenbus achtergelaten. We hebben bij de bedrijven […]

 • 11
    februari 2021

  11 februari 2021 - Persbericht zonnepark Blokzijl

  Nadat alle direct omwonenden zijn geïnformeerd, is de (lokale) media ook door ons geïnformeerd over onze plannen voor een zonnepark bij Blokzijl. We vinden het belangrijk om elke direct omwonende zelf te informeren om te voorkomen dat iemand uit de krant of van een ander dan van ons als initiatiefnemer moet vernemen dat er vlakbij […]

 • 15
    februari 2021

  15 februari 2021 - Eerste online informatieavond Blokzijl

  Tijdens de eerste informatieavond informeren we 16 inwoners/adressen over onze voorgenomen plannen voor het zonnepark bij Blokzijl. We halen input op en gaan in op de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Alle vragen en de antwoorden daarop staan ook op de ‘veelgestelde vragen’ op de website zodat andere inwoners hier ook kennis van kunnen […]

 • 16
    februari 2021

  16 februari 2021 - Tweede online informatieavond Blokzijl

  Tijdens de tweede informatieavond informeren we net als de avond hiervoor 19 inwoners/adressen over onze voorgenomen plannen voor het zonnepark bij Blokzijl. We halen input op en gaan in op de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Alle vragen en de antwoorden daarop staan ook op de ‘veelgestelde vragen’ op de website zodat andere inwoners […]

 • 23
    februari 2021

  23 februari 2021 - Flyer Steenergie verspreid in Blokzijl

  Inwoners van Blokzijl en bedrijven op het bedrijventerrein krijgen een flyer met informatie over Steenergie en het voorgenomen zonnepark bij Blokzijl. Daarin worden inwoners ook opgeroepen de enquête op de website van Steenergie in te vullen. De flyer vind je hier.

 • Maart
    2021

  Maart 2021 - Ontwerp zonnepark Blokzijl

  We gebruiken deze maand om met het betrokken adviesbureau het plan van het zonnepark uit te werken in een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Als het (concept)ontwerp beschikbaar is, gaan we hier met de direct omwonenden, ondernemers en inwoners uit Blokzijl over in gesprek op (online) bijeenkomsten   (het plaatje hierboven is fictief […]

 • 3
    maart 2021

  3 maart 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 3
    maart 2021

  3 maart 2021 - Online overleg bedrijven Blokzijl

  Deze avond gaan we in gesprek met een aantal ondernemers van het bedrijventerrein van Blokzijl. De Business Club Steenwijkerland (BCS) neemt ook deel aan deze informatiebijeenkomst. We lichten onze plannen toe voor het zonnepark bij Blokzijl en gaan in op de vragen en opmerkingen van de ondernemers. De vragen en antwoorden daarop worden ook vermeld […]

 • 15
    maart 2021

  15 maart 2021 - Online bijeenkomst Plaatselijk Belang – Gemeente Steenwijkerland

  Plaatselijk Belang Blokzijl organiseert een online bijeenkomst voor de inwoners van Blokzijl, waarbij circa 75 deelnemers door middel van een presentatie van de gemeente Steenwijkerland een toelichting krijgen over het beleid voor duurzame energie en zon op land. Er worden door inwoners via de chat vragen gesteld die de gemeente beantwoord. Gemeente zegt toe een […]

 • 23
    september 2021

  23 september 2021 - SDE++ 2021

  Deze week start bij het RVO de periode voor het inschrijven voor de subsidie SDE++. Dat is de eerste gelegenheid in 2021 om subsidie aan te vragen. Steenergie zal voor het zonnepark in Blokzijl zich inschrijven bij het RVO.

6 december 201917 december 20194 februari 202022 april 202026 mei 20201 december 202014 januari 202127 januari 2021Februari 20211 februari 20214 februari 202110 februari 202111 februari 202115 februari 202116 februari 202123 februari 2021Maart 20213 maart 20213 maart 202115 maart 202123 september 2021