Coöperatie Steenergie staat aan het begin van een ontwikkelingsfase voor zon op land nabij Blokzijl. Daarin wil de coöperatie maximaal het rendement inzetten voor Blokzijl. Dat kan door een ontwikkeling (verrijking in het gebied), door het inzetten van geld voor maatschappelijke doeleinden en door te participeren (zondelen te kopen) met een vast of variabel rendement.
U kunt in deze enquete aangeven waar u behoefte aan heeft. U kunt meerdere vinkjes aangeven.

Enquête