Duurzame energie opwekken in Steenwijkerland, moet dat? En hoe doen we dat?

Jurjen Helfrich

Steenwijkerland wil een energie neutrale gemeente zijn en werkt daarom op verschillende terreinen aan beleid overduurzaamheid. Om te voldoen aan de in de ‘Omgevingsvisie Steenwijkerland’ geformuleerde doelstelling te voldoen is er nog wel wat werk aan de winkel. Gemeente Steenwijkerland geeft in beleid nu ruimte aan zon op dak, biomassa, kleine windmolens en zon op […]